Sagar: Creating a solid foundation // Vahvan perustan luominen

 

25.9.2018 

As usual our day starts with basic stretching and free movements. It not only relaxes our body but after a while doing so will also make our mind free from the long day we just left behind. Soon we all forget ourselves and make ourselves tension free and start to cheer up with energy boost. This is the moment when our next move begins.

Everyday there is new task and challenges around us. This week we started with focus and trust game; we all have a pair and one act as a blind person and other one as a driver/motivator. The driver whispers his/her partner name all the times from different direction and the blind need to focus on the sound and trust it and finally move towards it.

Moreover, we had humor game to be different animals and act like it, to show different nature of people (i.e. drunk, walking, laughing) and so on. Similarly, there were different images formed by two people at a time and the third person describes it quickly with some self-made story. Finally we end up with eye contact game.

All the tasks we do every day are basic to develop creativity, confidence, trust etc on us. While performing act someday we all might need to go through similar situations. We will definitely need above mentioned characteristics in order to succeed in front of large numbers of audiences. Therefore, having pre exercises and rehearsals will take us there step by step. It is a matter of time. Life at Agora is starting slowly but it will also create a solid foundation.

Text and pictures by AGORA-participant Sagar

 

25.9.2018

Kuten aikaisemminkin, harjoitus alkoi venyttelyllä ja vapaalla liikkumisella. Se paitsi rentouttaa kehoa, myös vapauttaa mielemme kaikesta mitä pitkän päivän aikana on tapahtunut. Pian kaikki unohtavat itsensä, vapautuvat jännityksistä ja alkavat heräillä uudella energialla. Tässä vaiheessa seuraava liike alkaa.

Joka kerralla meillä on uudet tehtävät ja haasteet. Tällä viikolla aloitimme keskittymis- ja luottamusleikillä; kaikilla oli pari, josta toinen on ”sokea” ja toinen motivaattori. Motivaattori kuiskaa silmät kiinni pitävän parinsa nimen eri suunnista. Parin pitää keskittyä ääneen, luottaa siihen ja lopulta liikkua äänen suuntaan.

Lisäksi meillä oli humoristinen leikki, jossa esitettiin eri eläimiä sekä ihmisyyden eri ilmentymiä (esimerkiksi humalainen, kävelevä, naurava) ja niin edelleen. Muodostimme myös eri kuvia pareittain ja kolmannen henkilön tehtävänä oli nopeasti keksiä joku taustatarina kuvalle. Lopuksi teimme silmäkontaktiharjoitteen.

Tekemämme harjoitteiden tarkoituksena on kehittää luovuutta sekä luottamusta itseen ja muihin. Kun jonain päivänä esitämme näytelmämme voimme joutua samankaltaisiin tilanteisiin. Tulemme ilman muuta tarvitsemaan yllä mainittuja ominaisuuksia, jotta voimme onnistua yleisön edessä. Nyt tekemämme harjoitteet vievät meitä siihen suuntaan askel askeleelta. Tarvitsemme vain aikaa. Agora-prosessi alkaa hitaasti, mutta se luo vahvan perusteen tulevalle.

Teksti ja kuvat AGORA-osallistuja Sagar

(Käännös suomeksi Johanna, projektin koordinaattori.)

Anonymous: Warming up the pot // Kattilan lämmittelyä

 

18.9.2018 

Agora group has meshing slowly slowly. The movement is constantly but not always positive. Throughout the weekly meeting, three hours to melt the group’s personalities, highlight strong tastes, warm up the pot to serve the audience is the optimal and common goal.

Mind and body balance, trust development and chaotic movement of flash around the room may or may not bind together. We were challenged by moving without speaking; understand exercises that relies on concentration rather personal emotions. It is the difference that brings attention to find key ideas for the future play.

It is a matter of fact that we all come together to share well being experience and learning to be together. To wrap up the evening we opened up a circle to share our thoughts & insights.

Text by anonymous AGORA-participant. Pictures by Petra Haapio, director of the theatre process and performance.

 

18.9.2018

Agora-ryhmä tiivistyy pikkuhiljaa. Liike on jatkuva, mutta ei ainoastaan myönteinen. Viikoittaisissa tapaamisissa sulatellaan vahvoja persoonallisuuksia ja korostetaan vahvoja makuja kolmen tunnin ajan. Lopullinen ja yhteinen päämäärä on tarjoilla sen kattilan sisältöä, jota nyt lämmitellään.

Mielen ja kehon tasapaino, luottamuksen vahvistaminen ja kaoottinen salamankaltainen liike huoneen ympäri voi yhdistää ihmisiä tai olla yhdistämättä. Meitä haastettiin liikkumaan ilman puhetta ja ymmärtämään harjoituksia, jotka tukeutuvat keskittymiseen henkilökohtaisten tunteiden sijasta. Fokus on avainideoiden löytämiseen tulevaa teatteriesitystä varten.

Tosiasia on se, että tulemme yhteen jakaaksemme kokemuksia hyvinvoinnista ja oppimaan olemaan yhdessä. Illan lopuksi muodostimme kehän, jossa jaoimme ajatuksiamme ja oivalluksiamme.

Teksti: anonyymi AGORA-osallistuja. Kuvat: Petra Haapio, teatteriprosessin ja esityksen ohjaaja. 

(Käännös suomeksi: Johanna, projektin koordinaattori.)

Hussain: We’re back, let the autumn begin // Antaa syyskauden alkaa

 

We at the AGORA theater group are back and have met again after the summer holiday. The attendees were gathered to rehearsal in the Theater Academy on 4th September.

Our rehearsal started by walking and taking place for everyone in the class. Concentrating on our feet and behaving freely without any preparation was the first part of rehearsals. Then we continued by describing a situation and keeping our feet on the ground while giving attention equally to ourselves and others.

The AGORA theater group has begun to train confidently and do rehearsals every week to get into the groove for performing in different cities next year.   

Text by AGORA-participant Hussain.

(Editing and photos by AGORA-coordinator Johanna)

 

AGORAn teatteriryhmä on palannut, olemme siis kokoontuneet taas kesälomien jälkeen. Osallistujat kerääntyivät harjoituksiin Teatterikorkeakoululla 4. syyskuuta.

Harjoituksemme alkoi sillä, että kävelimme ympäri huonetta ja otimme itselle omaa tilaa. Harjoituksen aluksi keskityimme jalkoihimme ja liikuimme vapaasti suunnittelematta liikkeitämme. Sitten jatkoimme luomalla eri tilanteita ja huomioimalla tasapainoisesti itsemme ja muut.

Teatteriryhmän harjoitukset alkoivat luottavin ja varmoin mielin. Harjoittelemme viikoittain ja valmistemme esitystä, joka esitetään eri kaupungeissa ensi vuonna.

Teksti Hussain, AGORA-projektin osallistuja. 

(Käännös suomeksi ja valokuvat: Johanna, projektin koordinaattori)

Anonymous & Sara: Cosmic Latte – Dance with a message of blackness // Mustuuden viestiä kantava tanssiesitys

(suomeksi alla)

Last week AGORA group attended a dance performance called Cosmic Latte at Zodiak ─ Centre for New Dance in the Cable Factory in Helsinki. Created by choreographer Sonya Lindfors (UrbanApa) the title of the performance suggests a name given by researchers for the average colour of the universe so to say, when all colours contain each other.

The performance suggested a melting pot of races within what has been created by human kind, therefore a thousand years later there remains the unknown scenario where gestures from the natural phenomenas: human beauty, sweaty and harmony, form a contemporary piece, a cultural mixture.

Within the performance’s blend rises the liquids of a foamy latte; reflection upon the gender of coffee beans and milk drink, aspirations, connections, individuality and plenitude stressed the narrative after an interaction with the Finnish audience ─ those with language barrier lacked understanding followed by the awkward silent, until next enjoyment of the play. Male characters were key to wrap up the play through gestures of love.

I felt that the interaction among the artists lacked a little bit synchronisation, especially when it comes to classic choreography. However, the strength of the performance occurred in a very nice and coherent way ─ light and sound were important elements as well as the costumes. Over all there was a peculiar approach to put in context games, brands and music in current blackness time.

Text by anonymous AGORA-participant. Pictures by Sara

 


 

Viime viikolla AGORA-ryhmä kävi katsomassa Cosmic Latte -tanssiesityksen Uuden tanssin keskus Zodiakissa Helsingin Kaapelitehtaalla. Esityksen on luonut koreografi Sonya Lindfors (UrbanApa) ja sen nimi viittaa nimeen, jotka tutkijat ovat antaneet universumin ns. keskivertovärille, eli jos kaikki olemassa olevat värit sekoitettaisiin.

Esitys näytti ihmisyyden luoman rotujen sulatusuunin, jossa tuhannen vuoden jälkeen on jäljellä tuntematon skenaario jossa luonnolliset ilmiöt kuten ihmisen kauneus, hiki ja harmonia luovat modernin kulttuurillisen sekoituksen.

Esitys oli kuin vaahtoinen lattejuoma; mietteitä kahvipapujen ja maidon sukupuolesta, pyrkimyksiä, yhteyksiä, individualismia ja riittoisuutta. Yleisön suomenkielisille jäsenille suunnatut osuudet menivät kielimuurin kanssa kamppailevilta ohi, kunnes epämukavan hiljaisuuden jälkeen pystyimme jatkamaan esityksestä nauttimista. Miespuoliset hahmot olivat keskeisessä roolissa rakkautta osoittavilla eleillä.

Tuntui, että esiintyjien vuorovaikutuksesta puuttui tiettyä synkronointia, erityisesti jos asiaa tarkastelee klassisen koreografian näkökulmasta. Mutta kuitenkin esityksen vahvuus tuli esiin hyvin mukavalla ja sopusointuisella tavalla ─ valo ja ääni olivat tärkeitä elementtejä, kuten myös puvustus. Yleisesti ottaen esitys käytti uniikkia lähestymistapaa, joka punoi mustuuden kontekstiin pelejä, brändejä ja musiikkia.

Teksti: anonyymi AGORA-osallistuja. Kuvat: Sara.

Käännös suomeksi: Johanna, projektin koordinaattori. 

 

Rebecca: First steps onto the stage // Ensimmäisiä askeleita lavalla

(suomeksi alla)

On Tuesday, 22 May, a small group from the AGORA Project visited the Helsinki City Theatre. First up was a tour of the theatre. Our guide Mirja was clearly passionate about the theatre and showed us not only the large, glass-enclosed foyer but also the green room, the costume and scene shops, the costume storage, the dressing rooms and, of course, the stage itself. And what a feeling to be up there: the revolving Big Stage is an incredible 800 m²!

Having only been to the lobby for a costume flea market a few years ago, it was a completely different experience to not only get to see inside the theatre, but also to go behind the scenes and find out just how much work goes into putting on a production. Mirja shared that one time, when she tried to list out the different occupations related to the theatre, she had to stop at 50 because it just kept on going! Not all of these workers are full-time employees, though; many work as freelancers on a project basis.

Unfortunately we were unable to take photos in some of the spaces due to copyright restrictions. I can say, though, that the sets were truly impressive and that going to the City Theatre to watch an actual performance is now on my to-do list.

The second part was more hands-on, and finally it was our turn to start performing! For the theatre activities we headed outside to the park, where theatre pedagogue Petra led us through an hour and a half of various theatre exercises. These were mostly movement-based, and were meant to help us become more aware of our bodies and get used to improvising. Although I have some experience in performing already, my skills are quite rusty, so it was a fun way to get back into everything. I’ve also always been afraid of improvising, so my main mission at this point is to conquer that fear.

It seemed like everyone had a lot of fun. For some of us, it was difficult to work without a script. Language also presented some challenges, with some preferring English, others Finnish, or even other languages – although it was also fantastic to see how creative my teammates were in overcoming these barriers. And indeed, this was another recurring theme in our end discussion: how the exercises helped to broaden our creativity and express ourselves in new ways.

I hope I’m speaking for the rest of the group when I say it’s only up from here!

Many thanks to Mirja from the Helsinki City Theatre, our theatre pedagogue Petra, and of course our project coordinator Johanna.

Text by AGORA-participant Rebecca.

(Photos by AGORA-coordinator Johanna.)  


 

Tiistaina 22. toukokuuta pieni ryhmä AGORA-projektin osallistujia kävi Helsingin Kaupunginteatterissa. Ensimmäiseksi tehtiin kierros, jossa intohimoinen oppaamme Mirja esitteli meille teatterin isoa lasiseinäistä aulaa, näyttelijöiden lämpiötä, lavastusverstasta, pukuvarastoa, pukuhuoneita ja tietysti myös suuren näyttämön 800 m² kokoista kääntölavaa. Ja mikä fiilis, kun saimme kokeilla astumista noin isolle lavalle!

Olen itse käynyt tällä teatterilla vain kerran kirppistä varten, joten minulla oli tiistaina todella erilainen kokemus. Meitä yllätti, kuinka paljon työtä yksi esitys voi vaatia. Mirja kertoi, että kerran hän yritti listata, kuinka monta eri teatteriin liittyviä ammatteja on, mutta 50 ammatin jälkeen hän joutui luovuttamaan! Suuri osa ei kuitenkaan ole kokoaikaisia työntekijöitä, vaan freelancereita.

Valitettavasti emme saaneet kaikkialla ottaa valokuvia tekijänoikeuksien takia, mutta minun mielestäni lavastus oli mahtava ja Kaupunginteatterin esityksen näkeminen on nyt minun to-do-listalla.

Tapaamisen toinen osa oli käytäntöisempi ja meillä oli vihdoinkin mahdollisuus kokeilla itse esiintymistä! Menimme läheiseen puistoon, jossa teatteri-ilmaisun ohjaaja Petra ohjasi meidät puolentoista tunnin ajan teatteriharjoituksiin, joiden tarkoitus oli parantaa kehotietoisuuttamme ja totuttaa meidät improvisaatioon. Vaikka minulla on jo kokemusta esiintymisessä, en ole oikeastaan tehnyt mitään moneen vuoteen ja tästä syystä se oli hauska tapa aloittaa uudelleen. Lisäksi olen aina pelännyt improvisoimista, joten tämän hetken tavoite on vallata tuo pelko.

Vaikutti siitä, että kaikilla oli todella hauskaa. Osalle meistä oli vaikeaa tehdä harjoituksia ilman käsikirjoitusta. Meillä oli myös joitain kieleen liittyviä haasteita, koska jotkut osallistujat suosivat suomen kieltä, jotkut englantia tai muuta kieltä. Oli kuitenkin hienoa nähdä, millaiset kommunikaatioratkaisut tiimijäsenemme keksivät. Tämä olikin toistuva aihe keskustelumme harjoituksen jälkeen – että meidän luovuus laajentui ja että opimme uusia tapoja ilmaista itseämme. 

Toivottavasti puhun koko ryhmä puolesta kun sanon, että tulevaisuus on vielä parempi!

Kiitokset Mirjalle Helsingin Kaupunginteatterilta, teatteri-ilmaisun ohjaaja Petralle, ja tietysti meidän projektikoordinaattorimme Johannalle.  

Teksti englanti ja suomi: Rebecca.

(Kuvat ja suomenkielisen tekstin editointi:  AGORA-projektin koordinaattori Johanna.)

Mary – Lies and family conflict // Valheita ja perhekonflikteja

(suomeksi alla)

On the 10th of May we saw the play Sorceress performed by the amateur theatre group Thespians Anonymous who perform in English. The play is a dialogy kind of play funny at time tragic!

The themes of the play are family confliction and lies and relationships. The characters used the dialogy techniques to deliver the message to the audience, the play was dramatic. One main character of the play is Fay, she plays a former mistress of John. When she return to Ohio no peace can be achieved for anyone. She plays her role very well. Fay try to threaten John’s illegitimate son and his wife. Other characters are John Pendragon, Gavin, Holly, Lake, Bel, Jenny and Margaret.

The conflicts were shown how lies can tear a family apart. And later in the play the solution was also shown to make it balance. The characters were very real to bring the message to the audience. They use symbols and metaphors to deliver their message to the audience. At the end of the play there was peace to show the ending of the conflicts and bring the family together.

Text and photos by AGORA-participant Mary. (Poster by Thespians Anonymous)Toukokuun 10. päivänä kävimme katsomassa Sorceress-näytelmän englanninkielisen harrastajateatteriryhmän Thespians Anonymousin esittämänä. Näytelmä on dialoginen, hauska ja paikoittain traaginen!

Näytelmän teema ovat perheen konfliktit, valheet ja suhteet. Henkilöt käyttivät dialogitekniikoita viestin välittämiseksi yleisölle, esitys oli dramaattinen. Yksi päähenkilöistä on Fay, hän esittää Johnin entistä rakastajaa. Kun hän palaa Ohioon ei kukaan saa enää rauhaa. Hän esittää roolinsa todella hyvin. Fay yrittää uhata Johnin aviotonta poikaa ja hänen vaimoaan. Muut henkilöhahmot ovat John Pendragon, Gavin, Holly, Lake, Bel, Jenny ja Margaret.

Konfliktien avulla näytettiin miten valheet voivat rikkoa perheen. Myöhemmin esityksessä näytettiin ratkaisu, jolla saavutettiin tasapaino. Hahmot olivat todentuntuisia ja pystyivät välittämään viestinsä yleisölle. He käyttivät symboleja ja vertauksia välittääkseen viestinsä. Näytelmän lopussa saavutettiin rauha, konfliktit päättyivät ja perhe yhdistyi.

Teksti ja kuvat: Mary, AGORA-projektin osallistuja. (Juliste: Thespians Anonymous)

Käännös suomeksi: Johanna, projektin koordinaattori. 

Karim & Regina: Atlantis – a colourful performance // Atlantis – värikäs esitys

Atlantis

(suomeksi alla)

In 27/04/2018, I have attended the Atlantis theatre play at the Finnish national theatre in Helsinki city.

I and other AGORA project members gathered first in front of the theatre door and we got some explanation from Johanna (the project coordinator) about the theatre. The show started at 7pm.

For me it was a special one. First, I was a little worry about that because I’m not fluent in Finnish. But when the show started, I just felt immediately connected to the characters. The performance was just amazing, also the clothes and it was funny at the same time. The show ended around 10pm but I felt that it went so fast because I was really enjoying the performance of the actors.

I had a really good time, specially that I haven’t attended a real show in a theatre since long time ago. I’m very glad to attend the theatre and it was a nice experience for me.

 

This text was written by Karim and the photo was taken by Regina. Both are participants in the AGORA Project.

  

27. huhtikuuta olin katsomassa Atlantis -teatteriesitystä Suomen kansallisteatterissa Helsingissä.

Minä ja muut AGORA-projektin osallistujat kokoonnuimme ensin teatterin eteen ja saimme kuulla Johannalta (projektin koordinaattorilta) teatteriesityksestä. Esitys alkoi kello 19. 

Minulle se oli erityinen kokemus. Ensin olin vähän huolissani koska en osaa sujuvaa Suomea. Mutta kun esitys alkoi, tunsin heti yhteyttä hahmoihin. Esitys oli mahtava, myös vaatteet ja se oli samalla hauska. Esitys loppu kello 22 aikoihin mutta minusta se meni tosi nopeasti, koska nautin niin paljon näyttelijöiden suorituksista. 

Minulla oli todella hauskaa, erityisesti koska en ole ollut oikeassa teatteriesityksessä todella pitkään aikaan. Olen hyvin iloinen että sain kokea esityksen, se oli minulle mukava kokemus.  

 

Tämän tekstin kirjoitti Karim ja kuvan otti Regina. Molemmat ovat AGORA-projektin osallistujia.

Käännös suomeksi: Johanna, projektin koordinaattori. 

Matka alkaa // The journey begins

gallery ids=”18,19,20,21,23″ type=”rectangular”]
Torstaina 19. huhtikuuta saapui vihdoin odotettu päivä, jolloin AGORA-projektin teatteriryhmä kokoontui ensimmäisen kerran.
Helsingin Kaapelitehtaalle saapui 17 näyttelemisestä ja teatterista innostunutta osallistujaa. Kaapelitehdas on Suomen suurin kulttuurikeskus ja täydellinen ympäristö tämän luovan ryhmän ensimmäislle tapaamiselle.
Aloitimme kevyellä tutustumistehtävällä, jonka jälkeen saimme tunnin mittaisen vauhdikkaan opastetun kierroksen Teatterimuseolla. Kiitos mainiolle oppaallemme Viiville!
Kohokohta museolla oli kun Viivi päästi meidät villiintymään pukuvarastossa. Pukujen valitsemisen jälkeen meidän joukossa oli muun muassa rapu, muffinssi ja itämainen prinsessa.
Tästä on hyvä jatkaa ─ tämän mahtavan porukan kanssa vain taivas on rajana!
Seuraavalla tapaamiskerralla menemme Kansallisteatterin katsomaan Atlantis-esitystä. Pääset pian lukemaan ryhmän kokemuksia sieltä.


On Thursday 19 April the AGORA theatre group finally had its first get-together.
Seventeen acting and theatre enthusisasts showed up at the Cable Factory (Kaapelitehdas). The Cable Factory is Finland’s biggest cultural centre and the perfect surrounding for the first get-together of this creative gang.
We started off with a light exercise to get to know each other. Then we had a fun hour at the Theatre Museum with our guide Viivi ─ thank you for an excellent tour!
When Viivi let us into the costume room, everyone went wild. After the hard task of choosing the outfit, we had among us for example a crab, a muffin and an Oriental princess.
With this awesome gang only the sky is the limit!
Stay tuned for our next blog post, which will be about our visit to the Atlantis play at the Finnish National Theatre.

Tämän julkaisun teki Johanna, AGORA-projektin koordinaattori
This post was made by Johanna, the coordinator of the AGORA Project