OTHERNESS – Matka toiseen

kuva_fb

FinFami’s AGORA-project’s community theatre performance Otherness- Matka toiseen explores otherness and makes visible the experiences and encounters of a person with migrant background in Finland today. Finnish sauna, silence and winter’s darkness – how do they appear as the other? How does a person with migrant background become part of the Finnish society, or do we ever? What happens when different cultures come together?
The performance has been created collaboratively from the group’s experiences through the process of devised theatre.

– The performance is a reflection on identity, challenges, relationship to oneself as well as others and unity, describes director Petra Haapio. Performance is Haapio’s Artistic-Pedagogical Thesis for Masters Degree Programme in Theatre Pedagogy, University of Art, Theatre Academy.

FinFamin AGORA-projektin yhteisöteatteriesitys Otherness – Matka toiseen tutkii toiseutta ja tuo näkyväksi maahanmuuttajataustaisen henkilön kokemuksia sekä kohtaamisia tämän päivän Suomessa. Miltä suomalainen sauna, hiljaisuus ja talven pimeys näyttävät maahan muuttaneen silmin? Miten muualta muuttanut pääsee osalliseksi suomalaiseen yhteiskuntaan, vai pääseekö ollenkaan? Minkälaisia kohtaamisia syntyy erilaisten kulttuurien välillä?
Esitys on syntynyt ryhmälähtöisesti devising-menetelmällä osallistujien omista kokemuksista.

– Esitys on pohdintaa identiteetistä, haasteista, yhteydestä itseen ja toisiin ja yhteenkuuluvuudesta, kuvaa esityksen ohjaaja Petra Haapio. Esitys on Haapion taiteellispedagoginen opinnäyte teatteriopettajan maisteriopintoihin Taideyliopiston teatterikorkeakouluun.

Direction / Ohjaus: Petra Haapio
Light design / Valosuunnittelu: June Horton-White
Sound design / Äänisuunnittelu: Petra Haapio
Photographs / Valokuvaus: Karrar Al-Tameemi

Performers / Esiintyjät:
Islam Al-Badri
Karim Aldulaimi
Sara Allaouat
Kareem Haritani
Hussain Kazemian
Mary Luhende
Sagar Thapa

Performances / Esitykset:

Premier / Ensi-ilta 15.3.2019 – 19:00 Ylioppilasteatteri, Aleksanterinkatu 23

17.3. – 15:00 Ylioppilasteatteri

19.3. – 19:00 Ylioppilasteatteri

21.3. – 19:00 Ylioppilasteatteri

23.3. – 19:00 Ylioppilasteatteri

Joensuu: 13.4.2019 – 19:00 Pataluodon koulun auditorio, Pataluodonkatu 2 80160 Joensuu

Vaasa: 18.5.2019 – 19:00 Kirjaston draamasali, Kirjastonkatu 13 65100 Vaasa

Turku: 25.5.2019 – 19:00 Turun ylioppilasteatteri, Linnankatu 24 20100 Turku

 

Tickets/ Liput:

https://finfami.tapahtumiin.fi/

7/5€

Tickets are also sold at the door half an hour before the performance in cash/ Lippuja voi ostaa käteisellä puoli tuntia ennen esitystä ovelta

 

The production is part of FinFamiFinnish Central Association of Families of People with mental illness’ AGORA-project promoting the wellbeing and social inclusion of people and families with immigrant backgrounds through art and drama methods.

Esitys on osa Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFamin AGORA-projektia, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajataustaisten henkilöiden ja heidän perheidensä hyvinvointia ja osallisuutta taiteen ja teatterin keinoin.