Kareem: Bird Orchestra led by Maestro Petra // Maestro Petran johtama lintuorkesteri

18.12.2018

Birds sing their voices to make them a beautiful melody of love and pleasure.

This week was interesting and carries a lot of laughter and surprise. When we started to think that we were speaking languages ​​that we knew nothing about or how to pronounce, the place was full of madness and smiles on all faces.

Today it was the first real step that helps to show our creativity and talents and express them in the manner of birds led by Maestro Petra.

The physical, mental and imaginative energies that we possess are beginning to manifest a bond. We are getting more cooperative and confident and this will help us a lot in the future.

I would like to thank everyone for the concert that was after the training. We enjoyed it very much, especially dancing, chips, chocolate and everything that was beautiful in this evening.

I would just say a small note:

If we want to make our work distinctive we must cooperate with each other and help each other more to get what we want and to be like birds swimming in their orbit and to abandon what they like and show their energy.

We have to focus more on acting and not talk about acting. All we do is steps that must be learned so that listening to the stories of others gives us some good and new ideas. This is very important because that story can be part of our presentation.

Thanks to all.

Text by AGORA-participant Kareem. Photos by AGORA-participant Karim and director Petra

 

Linnut käyttävät ääniään tehden niistä kauniin melodian josta huokuu rakkautta ja iloa.

Tämä viikko oli mielenkiintoinen ja toi mukanaan paljon naurua ja yllätyksiä. Tila oli täynnä hulluttelua ja hymyä kun aloimme puhumaan kieliä, joista emme tienneet mitään emmekä edes osanneet niitä ääntää.

Tänään otimme ensimmäisen varsinaisen askeleen kohti luovuutta ja lahjojamme ja aloimme ilmaisemaan niitä lintujen tavoin Maestro Petran johtamana.

Fyysinen, henkinen ja mielikuvituksellinen energiamme alkavat manifestoitumaan ja toimimaan yhdessä. Suuntaudumme enemmän ja enemmän yhteistyöhön ja itseluottamuksemme kasvaa. Tämä tulee auttamaan meitä paljon tulevaisuudessa.

Haluan kiittää kaikkia harjoitusten jälkeisestä konsertista. Oli todella hauskaa, erityisesti tanssi, sipsien ja suklaan syöminen – kaikki siinä illassa oli kaunista.

Haluan vain lisätä yhden asian:

Jos me haluamme tehdä työstämme enemmän mieleenpainuvan, meidän pitää tehdä yhteistyötä ja auttaa toinen toisiamme. Näin pääsemme haluamaamme tavoitteeseen ja olemme kuin uivat linnut kiertoradalla, jotka uskaltavat poiketa totutusta ja näyttää energiansa.

Meidän pitäisi keskittyä enemmän näyttelemiseen sen sijaan, että puhumme näyttelemisestä. Olemme ottamassa askelia, jotka ovat välttämättömiä jotta toisten tarinoiden kuunteleminen antavat meille itsellemme hyviä uusia ideoita. Tämä on erittäin tärkeää, koska nämä tarinat voivat tulla osaksi esitystämme.

Kiitos kaikille.

Teksti: AGORA-osallistuja Kareem. Kuvat: AGORA-osallistuja Karim ja ohjaaja Petra(Käännös suomenkielelle: Johanna, projektin koordinaattori)

Sagar: Mental antibodies // Mielen vastustuskykyä

20181204_220425.jpg

4.12

This week we gathered for the first time in FinFami office at Kruununhaka. In this session we focused more on getting information about mental health and discussion in details about it.

Mental health is the mental satisfaction, the state of well-being that maximize an individual potential in everyday situation of life. It is the biggest wealth of people, an antibody to tackle against any obstacles.

In our everyday life we face different situations and it has major impact in our mental wellness. For example we as a foreigner entering Finland means entering in new culture, environment and system. Adopting in these kind of zone is not as easy as we think and these leads to mental stress. Most of us feel an integration into Finland is difficult because of language, weather, system, attitude of Finns on foreigners etc. In essence we face lot of challenges in everyday situations.

Remember: Fighting with problems each day makes you tough. It brings self-confidence to overcome difficulties.

Text by AGORA-participant Sagar. Photo by Hussain’s visiting friend. 

 

 

Tällä viikolla tapasimme FinFamin toimistolla Kruununhaassa. Tämä kerta keskittyi mielenterveyteen ja keskusteluun mielen hyvinvoinnista.

Hyvä mielenterveys on psyykkisen tyytyväisyyden ja hyvinvoinnin tila, jossa yksilöllä on hyvät valmiudet kohdata jokapäiväisen elämän erilaisia tilanteita. Se on ihmisen suurta rikkautta ja vastustuskykyä kestää vaikeuksia.

Jokapäiväisessä elämässä kohtaamme erilaisia tilanteita, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Esimerkiksi maahanmuuttajana tuleminen Suomeen tarkoittaa uuteen kulttuuriin, ympäristöön ja järjestelmään sukeltamista. Tämä ei aina ole niin helppoa kuin luulisi ja voi johtaa stressiin. Monet meistä kokevat, että kotoutuminen Suomeen on vaikeaa muun muassa johtuen kielestä, säästä, järjestelmästä ja suomalaisten asenteista ulkomaalaisia kohtaan. Kohtaamme paljon haasteita arjen tilanteissa.

Muistakaa: Kamppailu vaikeuksien kanssa vahvistaa sinua. Se tuo itsevarmuutta että pystyt voittamaan esteitä.

Teksti: Sagar, AGORA-osallistuja. Kuva: Husseinin vieraileva ystävä.
(Käännös suomenkielelle: Johanna, projektin koordinaattori)

Nadja: Small visitors // Pienet vierailijat

 

 

20.11.2018

Pimeää aikaa Suomessa, marraskuu. Se tuntuu ja näkyy osallistujissa, mutta ei hätää, me lämmitellään harjoituksilla ja kokemuksia, ajatuksia jakamalla.

Meidän ryhmä on nyt ryhmittäytynyt ja tuntuu olevan läheinen. Pari pientä vierasta on käynyt katsomassa ja osallistumassa harjoituksissa 😊

Tänään teimme keskittymis-, kirjoittamis-, luovuusharjoituksia.

Teksti  Nadja, AGORA-projektin osallistuja.
Kuvat: Nadja ja Petra, esityksen ohjaaja. 

 

Dark times in Finland, November. It can be felt and seen on the participants. But no problem, we are warming up with exercises and experiences, by sharing thoughts.

Our group has now become tight and feels close. A couple of small guests have been visiting and participating in the rehearsals 😊

Today we did exercises for concentration, writing and creativity. 

Text by AGORA participant Nadja.
Photos by Nadja and Petra, director of the performance.
Translation to English by AGORA-coordinator Johanna.

Mary: Visiting the Student Theatre // Vierailu Ylioppilasteatterilla

 

30.10.2018

We visited Ylioppilasteatteri on the 30.10 from 17 until 19. The visit was good and very productive. We met the Ylioppilasteatteri members and we had activities together. We spend time first by doing the tour around the teatteri. The creative director showed us around places, it was a nice place. The people were very friendly and welcoming.

After seeing the places then we had some warming up activities together that was also nice. We also got the opportunity to tell about our project and the Ylioppilasteatteri group told about their own project. It looks like they are doing similar kind of projects as we are doing and they are producing the materials by themselves.

We also did similar warming up games as we have also been doing with Petra. It was lot of fun as we mixed together. Time went so fast and we had to go back to continue our evening with AGORA rehearsals at the Theatre Academy in Hakaniemi. I would like to visit Ylioppilasteatteri again.

Note by the project coordinator: The AGORA group’s own theatre performance will have its premiere on the stage of Helsingin Ylioppilasteatteri/ Helsinki Student Theatre on 15 March 2019.

Text by AGORA participant Mary. Editing and photos by AGORA-coordinator Johanna

 

Vierailimme Ylioppilasteatterilla 30.10. kello 17-19. Vierailu oli hyvä ja hyvin antoisa. Tapasimme Ylioppilasteatterin jäseniä ja vietimme yhteistä aikaa. Saimme opastetun kierroksen teatterin tiloissa. Taiteellinen johtaja näytti meille paikkoja, joihin oli mukava tutustua. Teatterin ihmiset olivat todella mukavia ja vieraanvaraisia.

Tiloihin tutustumisen jälkeen teimme lämmittelyharjoitteita, mikä oli myös mukavaa. Saimme myös kertoa projektistamme ja Ylioppilasteatterin jäsenet kertoivat omasta projekteistaan. He vaikuttavat tekevän samankaltaisia projekteja kuin me, jossa esityksen sisällöt tehdään itse.

Teimme samankaltaisia harjoitteita kuin Petran kanssa. Oli tosi hauskaa tehdä tätä uuden ryhmän kanssa. Aika kului nopeasti ja loppuillaksi palasimme Teatterikorkeakoululle Hakaniemeen AGORA-ryhmän omien treenien pariin. Haluaisin vierailla Ylioppilasteatterilla uudestaan.

Projektikoordinaattorin lisäys: AGORA-ryhmän oma teatteriesitys saa ensi-iltansa Helsingin Ylioppilasteatterin lavalla 15. maaliskuuta 2019.

 

Teksti Mary, AGORA-projektin osallistuja. Käännös suomeksi ja valokuvat: Johanna, projektin koordinaattori.

Karim: Story sharing // Tarinoiden jakamista

IMG-20181113-WA0005.jpgIMG-20181113-WA0006.jpg

6.11.2018

Last week was nice. We started to do some acting practice and get to know more about each other. We shared a story about ourselves and we told others to tell it. Also, we did some related acting in the background.

We also started the writing and share our feelings at the end of the practicing day. We are so excited about the next step and looking forward to do a great job together.

Text by AGORA-participant Karim. Photos by group leader and director Petra

 

Viime viikolla oli hauskaa. Aloitimme tekemällä joitain näyttelemisharjoitteita ja oppimaan lisää toisistamme. Jaoimme tarinan omasta elämästämme ja toinen osallistuja kertoi tarinan eteenpäin. Muut esittivät kertomuksen näyttelemällä taustalla.

Harjoituksen päätteeksi kirjoitimme tekstejä ja jaoimme tunteitamme. Olemme hyvin innoissamme seuraavasta askeleesta ja haluamme tehdä mainion työn yhdessä.

Tekstin kirjoitti AGORA-osallistuja Karim. Kuvat otti ohjaaja Petra

(Käännös suomeksi Johanna, projektin koordinaattori.)

Anonymous: No! Yes! / Ei! Kyllä!

2.10.2018

Every week, we are giving more and more shape to the play we will perform and that will be based on our experience as foreigners in Finland (but not only!)

What I keep from today is two very interesting and funny exercises in which we worked in pairs. In the first, one person of the duo was supposed to say “no” or reject any suggestion made by the other person. Rude, isn’t it? In fact, the idea was that even if it is hard to hear rejection, one should keep going and request something else.

The second exercise was the opposite, so the first person was suggesting things that the other person needed to approve with a “yes”: “let’s watch TV, let’s do nothing, let’s go to sauna…”. The results were very nice imaginary stories where, for instance, we could complain of a food poisoning at the police station. That said, this was a very good exercise to learn to accept one other’s idea (which is more difficult than one may think!).

Also, today was a first time ever where we really started assembling the pieces of the play. It was the first time where we brainstormed potential ideas to include in the journey we tell the world (euuh our audience!). Quite simple, take a Post-it and write down any idea that comes to your mind. Rule number one: one post it for one idea. Rule number two: all ideas are acceptable and accepted. There is no bad idea. There is no good idea.

Some themes already came up, including change, trauma, tough seasons… I won’t say more and invite you to come to our performance in March and hear what we want to tell you 😊

Thank you for reading through!

Text by anonymous AGORA-participant.

 

2.10.2018

Joka viikko teatteriesityksemme ottaa enemmän askelia kohti tulevaa muotoaan. Esitys tulee pohjautumaan meidän kokemuksiin ulkomaalaisina Suomessa (mutta ei ainoastaan!).

Tästä päivästä otan mukaani kaksi todella mielenkiintoista ja hauskaa tehtävää, jotka teimme pareittain. Ensimmäisessä yhden henkilön tehtävänä oli vastata “ei” tai muulla tavalla hylätä kaikki ehdotukset, jotka toinen teki. Töykeää, eikö vain? Itse asiassa ideana oli että vaikka on vaikea kuulla ei:tä, ei pidä luovuttaa vaan ehdottaa jotain muuta.

Toinen harjoitus oli päinvastainen, eli mitä vain toinen ehdotti oli hyväksyttävä: “Joo, katsotaan telkkaria / ei tehdä mitään / mennään saunaan…”. Lopputuloksena oli todella hauskat kuvitteelliset tarinat, joissa esimeriksi käytiin poliisiasemalla valittamassa ruokamyrkytyksestä. Tämä oli todella mukava harjoite, jossa opimme hyväksymään toisen ehdotukset (se on vaikeampaa kuin mitä aluksi voisi luulla!).  

Tällä kertaa aloimme myös ensimmäistä kertaa toden teolla kokoamaan tulevan esityksen palasia. Brainstormasimme eri ideoita joista myöhemmin valitsemme, mitkä lähtevät mukaan matkalle kohti esityslavaa eli minkä haluamme kertoa maailmalle (tai yleisöllemme!). Otimme yksikertaisesti post-it -laput ja kirjoitimme mikä tahansa tuli mieleen. Ensimmäinen sääntö: yksi idea per lappu. Sääntö numero kaksi: kaikki ideat ovat hyviä ja hyväksyttyjä. Ei ole huonoja ideoita. Ei ole hyviä ideoita.

Joitakin teemoja nousi selkeästi esiin, esimerkiksi muutos, traumat, vaikeat periodit… En sano tässä vaiheessa enempää, vaan kutsun sinut katsomaan esitystämme ensi vuoden maaliskuussa ja siellä kuulemaan mitä haluamme kertoa sinulle 😊

Kiitos että luit loppuun!

Teksti: nimetön AGORA-osallistuja. 

(Käännös suomeksi Johanna, projektin koordinaattori.)

 

 

Sagar: Creating a solid foundation // Vahvan perustan luominen

 

25.9.2018 

As usual our day starts with basic stretching and free movements. It not only relaxes our body but after a while doing so will also make our mind free from the long day we just left behind. Soon we all forget ourselves and make ourselves tension free and start to cheer up with energy boost. This is the moment when our next move begins.

Everyday there is new task and challenges around us. This week we started with focus and trust game; we all have a pair and one act as a blind person and other one as a driver/motivator. The driver whispers his/her partner name all the times from different direction and the blind need to focus on the sound and trust it and finally move towards it.

Moreover, we had humor game to be different animals and act like it, to show different nature of people (i.e. drunk, walking, laughing) and so on. Similarly, there were different images formed by two people at a time and the third person describes it quickly with some self-made story. Finally we end up with eye contact game.

All the tasks we do every day are basic to develop creativity, confidence, trust etc on us. While performing act someday we all might need to go through similar situations. We will definitely need above mentioned characteristics in order to succeed in front of large numbers of audiences. Therefore, having pre exercises and rehearsals will take us there step by step. It is a matter of time. Life at Agora is starting slowly but it will also create a solid foundation.

Text and pictures by AGORA-participant Sagar

 

25.9.2018

Kuten aikaisemminkin, harjoitus alkoi venyttelyllä ja vapaalla liikkumisella. Se paitsi rentouttaa kehoa, myös vapauttaa mielemme kaikesta mitä pitkän päivän aikana on tapahtunut. Pian kaikki unohtavat itsensä, vapautuvat jännityksistä ja alkavat heräillä uudella energialla. Tässä vaiheessa seuraava liike alkaa.

Joka kerralla meillä on uudet tehtävät ja haasteet. Tällä viikolla aloitimme keskittymis- ja luottamusleikillä; kaikilla oli pari, josta toinen on ”sokea” ja toinen motivaattori. Motivaattori kuiskaa silmät kiinni pitävän parinsa nimen eri suunnista. Parin pitää keskittyä ääneen, luottaa siihen ja lopulta liikkua äänen suuntaan.

Lisäksi meillä oli humoristinen leikki, jossa esitettiin eri eläimiä sekä ihmisyyden eri ilmentymiä (esimerkiksi humalainen, kävelevä, naurava) ja niin edelleen. Muodostimme myös eri kuvia pareittain ja kolmannen henkilön tehtävänä oli nopeasti keksiä joku taustatarina kuvalle. Lopuksi teimme silmäkontaktiharjoitteen.

Tekemämme harjoitteiden tarkoituksena on kehittää luovuutta sekä luottamusta itseen ja muihin. Kun jonain päivänä esitämme näytelmämme voimme joutua samankaltaisiin tilanteisiin. Tulemme ilman muuta tarvitsemaan yllä mainittuja ominaisuuksia, jotta voimme onnistua yleisön edessä. Nyt tekemämme harjoitteet vievät meitä siihen suuntaan askel askeleelta. Tarvitsemme vain aikaa. Agora-prosessi alkaa hitaasti, mutta se luo vahvan perusteen tulevalle.

Teksti ja kuvat AGORA-osallistuja Sagar

(Käännös suomeksi Johanna, projektin koordinaattori.)